Изкуствени неврони имитират човешкия мозък

Устройства с промяна на фазовото състояние могат да имитират човешкия мозък

Устройства с промяна на фазовото състояние могат да имитират човешкия мозък

Изследователи от подразделението IBM Research в Цюрих създадоха изкуствени неврони на базата на устройства с промяна на фазовото състояние, поведението на които наподобява това на невроните на жив организъм.

Според учените, тяхната разработка е значителен стъпка в създаването на енергийно-ефективни невроморфни интегрални решения, изградени на базата на принципи, свойствени за човешкия мозък. Предполага се, че подобни решения ще се използват в когнитивни приложения, т.е. приложения, свързани със събиране, обработка и прилагане на знания.

Съвременните компютри отстъпват на биологичните системи по плътност на елементите и енергийна ефективност, поради което не са подходящи за имитация на стохастичната по своята същност работа на мозъка (с доза случайност), вкл. с голям брой неврони.

Изкуствените неврони на базата на устройства с фазов преход реализират функции за съхранение и обработка на данни, в частност – могат да определят степента на корелация на данните и самостоятелно да се обучават с висока скорост при незначителен разход на енергия.

Дори един-единствен неврон може да изпълнява конкретна функция – да промени своето състояние след определен брой импулси. Обединявайки невроните, учените са в състояние на реализират механизми за анализ на показанията на датчици от „интернет на нещата” (IoT) или проявяване на закономерности в потока от финансови данни.

Коментари по темата: „Изкуствени неврони имитират човешкия мозък”

добавете коментар...

  1. tinkiwinki

    ebasi

  2. Мики Трикстера

    Уважаеми Течни Новини всеки понеделник си купувам бисквитки за следобедното кафе но за съжеление в квартирата която живея има лакоми мишоци които най безцеремонно гризът ли гризът напаст голяма няма оттърване

Коментар