Момичетата имат 4-годишен прозорец за развитие в ИТ

Основна мотивация за момичетата, които се насочват към технологична и научна кариера, е наличието на добри модели за подражание

Момичетата в Европа развиват интерес към научните, технологични и инженерни дисциплини (STEM) около 11-годишна възраст, но той спада драстично с навършването на 15 години, сочи европейско проучване на Майкрософт.

Според изследването, в което участват 11 500 момичета и млади жени на възраст между 11 и 30 години, този 4-годишен прозорец е оптималният период, в който трябва да се насърчи развитието им в технологичните и научни дисциплини.

Проучването показва също, че основна мотивация за момичетата, които се насочват към STEM, оказват наличието на добри модели за подражание, подкрепа от страна на родители и преподаватели, практически знания и приложението им в реални ситуации, както и равнопоставеното отношение към мъжете и жените, които работят в тези области.

През последното десетилетие заетостта в областта на ИТ е нараснала три пъти по-бързо, отколкото в останалите сектори. Насърчаването на млади жени да започнат кариера в ИТ сектора не само ще създаде по-голяма сигурност по отношение на работните места за бъдещите поколения, но по данни на Европейската комисия може да увеличи брутния вътрешен продукт на Европа с до 9 милиарда евро.

Голяма част от анкетираните момичета споделят мнението, че тяхното поколение е първото, в което мъжете и жените ще бъдат третирани еднакво във всички сфери на обществото. Въпреки това, само 42% от момичетата заявяват, че биха се замислили за научна или ИТ кариера в бъдеще. От друга страна, 59% от запитаните твърдят, че биха се чувствали по-уверени, ако знаят, че мъжете и жените биват наемани по еднакви критерии в тази сфера.

Изследването показва, че нагласите на момичетата и младите жени към научните и технологични дисциплини варират в различните държави. В Русия, например, момичетата развиват интерес към научните, технологични и инженерни дисциплини по-рано отколкото в останалите държави – на 10-годишна възраст.

На някои места липсата на увереност е основна бариера, докато на други мнението на околните и липсата на модели за подражание са основният фактор срещу избора на кариера в ИТ и научната сфера. 70% от момичетата във Великобритания, например, твърдят, че биха се чувствали по-уверени да започнат научна или ИТ кариера, ако знаят, че мъжете и жените биват наемани по еднакви критерии. За сравнение, само 48% от момичетата във Франция са заявили същото, а само 29% биха се замислили за кариера в тази сфера.

В Германия 33% от запитаните смятат, че учебният материал се фокусира повече върху момчетата, докато във Финландия само 17% имат подобни впечатления. Едва 34% от момичетата в Полша заявяват, че преподавателите им говорят с тях на теми, свързани с наука и технологии. За сравнение, 50% от анкетираните във Великобритания споделят, че имат подкрепа в училище.

Сред основните пречки пред момичетата в Чехия и Словакия е липсата на подкрепа от страна на родителите. Съответно само 16% и 26% от анкетираните от двете държави могат да говорят с родителите си за наука и технологии. От друга, страна, 61% от момичетата в Италия имат вдъхновяващи модели на подражание, докато в Холандия само 34% са на същото мнение.

Коментари по темата: „Момичетата имат 4-годишен прозорец за развитие в ИТ”

добавете коментар...

  1. Кръстьо

    Добре е да се насърчават момичетата да раждат. С IT или без IT – няма да пропаднем, обаче без деца няма да оцелеем.

  2. Трезвомислещ

    Добре е да се насърчават момичетата за кариера в ИТ – имат голям потенциал, но регулации не са необходими, защото изкривяват и пазара, и живота

Коментар