Бизнесът харчи все повече за големи данни и анализ

Разходите за технологии в областта на големите данни (Big Data) и анализа ще надхвърлят 3 млрд. долара в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) през настоящата година, сочи доклад на IDC. Очаква се към 2020 г. тези разходи да възлязат на 4,4 млрд. долара, което означава средногодишен темп на растеж от 12,1% в разглеждания период.

58% от общите разходи в сферата на големите данни и анализа през 2017 г. ще се паднат на бизнес- и ИТ услугите, като в края на десетилетието този дял ще нарасне до 63%. Най-бързи темпове на растеж се очакват в сегмента на хардуера, където разходите ще се увеличават средногодишно с 16,4%, основно за покупки на системи за съхранение на данни от компаниите и организациите.

Що се отнася до софтуерния сегмент, в него се очертават няколко най-бързо растящи подгрупи със средногодишни темпове над 18% – това са когнитивните платформи, анализът на съдържанието и търсещите системи, отбелязва IDC.

Инвестициите в инструменти за обработка на потребителски заявки и системи за отчетност, както и свързаните с тях средства за управление на хранилищата за данни и приложения за управление на ефективността на предприятията ще достигнат 480 млн. долара, или 55% от общите разходи за софтуер в региона през настоящата година.

Най-големи вложения в областта на големите данни и анализа се очаква да направят банките, телеком операторите, регионалните и централните правителства в страните от ЦИЕ. Като най-динамичен вертикален сектор се очертава банковият, със средногодишен темп на растеж от 13,5%.

По отношение на размера на потребителите, около 67% от разходите за големи данни и анализ ще се паднат на компании с щат над 500 служители. Темповете на растеж ще бъдат сходни за всички размери компании, но големият бизнес (500-999 служители) ще регистрира най-висок средногодишен показател – на ниво 12,7%.

Най-бързо ще нарастват разходите за големи данни и анализ в Румъния (CAGR над 16%), Чехия и Унгария (CAGR над 13%). Но като цяло делът на Централна и Източна Европа ще остане незначителна част от общите световни разходи за големи данни и анализ, в сравнение с региона на Близкия изток и Африка, както и с Канада, заключава докладът на IDC.

Коментари по темата: „Бизнесът харчи все повече за големи данни и анализ”

добавете коментар...

  1. Динко

    Малко ми се виждат 3 милиарда. Може повече

  2. Везенков

    Дааа, големи данни – големи харчове 🙂

Коментар