КЦМ 2000 намалява разходите за ток с IoT

„Ако успеем да определим потреблението си по часове, цената може да падне наполовина“, разказа Димитър Несторов, ИКТ директор на КЦМ 2000

Как интернет на нещата може да помогне на една група производствени компании да намали наполовина сметката си за ток? ИКТ директорът на КЦМ 2000 АД Димитър Несторов разказа за реалните ползи от IoT, които са довели до сериозни икономии на финансови средства, по време на IoT Forum 2017, организиран от IDC България.

КЦМ 2000 АД обединява 12 български компании от областта на рудодобива и производството на цветни метали и техните сплави. В групата работят около 4000 души, а сред клиентите й са Българската народна банка, Монетният двор и др.

Основните разходи на КЦМ 2000 са за поддръжка на инфраструктурата и за електроенергия, като за добиването й се използват различни източници. Групата договаря цените на тока директно с АЕЦ Козлодуй, но, за да получи добри цени, трябва да заяви предварително какво потребление ще направи.

„Колкото по-конкретно заявим какво ще ползваме, толкова по-ниски цени ще получим“, каза Димитър Несторов. „Ако успеем да определим потреблението си по часове, цената може да падне наполовина“, поясни Несторов.

Проектът има конкретни бизнес измерения. Първото е да се намали разходът за електроенергия, който е съществен. Важно е да се осигури и непрекъсваемост на процеса, тъй като дори моментното спиране на тока може да наруши целия процес.

„През ноември и декември договаряме цялото производство за следващата година, така че не можем да си позволим да спрем работа“, допълни Несторов. Не на последно място от съществено значение е възможността да се планират ремонти на отделните възли навреме, преди да са се повредили и да са спрели целия процес.

КЦМ 2000 избира да внедри многофункционални защитни модули 7SJ62. Към тях са свързани устройствата и уредите, които работят с електрическа енергия със средно напрежение 6,3 kV. Всеки модул може да наблюдава, включва и изключва уредите зад него по 20 различни параметъра – напрежение, честота на тока и т.н. За момента са разположени 97 такива устройства.

Освен с управлението на уредите модулите се занимават и със събиране на информация за устройствата. Тя отива до приложния софтуер SICAM 230, който е разделен на модули. Всеки модул управлява точно определена част от инфраструктурата. Информацията от всеки модул се събира и се предава по TCP/IP в информационна система. До нея имат достъп специалистите, които съобразяват какво потребление да заявят, и тези, които се занимават с ремонтите и подрръжката на уредите.

Въпреки че разчита на интернет на нещата (IoT), системата на КЦМ всъщност не използва глобалната мрежа за комуникация. Поради съображения за сигурност, се използва интранет (вътрешна мрежа), уточни Димитър Несторов.

Деница Дженева

Деница Дженева

Коментар