Дистанционната работа: лоши навици и греховни удоволствия

За много хора тя е предизвикателство, изпълнено с изкушения, които разсейват и отвличат вниманието

Топ 10 предизвикателства за ИТ директора

С ускоряване на дигитализацията CIO започна да придобива по-важна роля в създаването на нови продукти и услуги

Трите задължителни калкулатора на ИТ директора

ИТ отделите трябва да са подготвени за всичко. Това означава да следят потенциалните разходи и да имат план и за най-добрите, и за най-лошите сценарии