Иновации

Търговията на дребно в преход към самотаксуване

Технологиите подобряват ефективността и клиентското изживяване

Нови полупроводници удължават с 10% пробега на електромобилите

Млада японска компания разработва силова електроника с галиев оксид

Легализират автономния транспорт в UK до 2025 г.

Отговорност за евентуални инциденти ще носят производителите

Предлагат лесен начин за подобряване на вятърните паркове

Подходът отчита влиянието на турбуленциите от всяка турбина