За всеки четвърти американец Слънцето се върти около Земята

По-малко от половината знаят, че Вселената започва с експлозия