Метапространството – откъде идва идеята за този нов свят

Изглежда всеки бизнес вече има своя визия - коя по-реалистична, коя по-наивна, някоя дори невероятна

Пътят към метавселената минава през скромните очила

Вместо да потопят човека в изцяло виртуален свят, те могат да са мост между дигиталните и физическите пространства

Какво стои зад усилията да се прави метапротранство

В тесен смисъл метавселената се отнася до VR очила с интернет, в по-широк план това е фантазия за власт и контрол...