Стартира нова програма за ВУЗ и научни организации

Предвидена е възможност за финансиране на проекти за съвместни учебни програми и модули с партньори от ЕИП

Обновяват рейтинговата система на ВУЗ-овете

Уеб платформата ще има нов дизайн и възможности до края на годината