Технологиите са на път да убият супер-градовете

Хората с идеи в главата нямат нужда да се намират на конкретно място, което да им осигури необходимите ресурси

Франкфурт e най-устойчивият град в света

В много от световните мегаполиси екологичните и икономическите постижения се случват за сметка на отстъпление в социалната сфера, показва индексът на Arcadis

Развитието на градовете следва зрелостта на ИКТ

Токио и Москва си приличат по усилията, влагани в ИКТ, но се различават по резултатите