Новата обещаваща професия: дрон-оператор

Интердисциплинарните умения повишават пазарната стойност на професионалистите с БЛА