Рязко се увеличава достъпът до е-услугите на администрацията

Над 3 милиона влизания в Системата за сигурно е-връчване през 2020