Въвеждат нова е-услуга при технически преглед на колите

Застраховка гражданска отговорност ще се проверява електронно

САЩ въвеждат „едно гише” за всички държавни услуги

Сега гражданите отчаяно се лутат сред многобройни е-услуги