Пускат три електронни услуги за местните избори

Те са напълно безплатни и имат кратковременен характер

Свързаните публични регистри са ключови за е-управлението

Дигиталната трансформация изисква цифрова свързаност на администрациите

Единен геопортал вече доставя е-услуги

Получаваме по-бърз и сигурен достъп до необходимата информация