Изкопаемите горива загубиха от вятъра и слънцето в Европа

Това се случи за първи път в месечното производство на електроенергия

Саудитска Арабия иска да преобърне енергийния свят

Кралството строи завод за 5 милиарда долара, който ще произвежда зелено водородно гориво за износ, виждат го като лидер на този пазар

Справянето с промените в климата няма цена

Вероятността от катастрофален изход трябва да бъде достатъчно силен мотив за инвестиции, така както хората си плащат за здравно осигуряване