AI прогнозира и предотвратява интернет прекъсвания

Новата технология ще коригира автоматично качеството на мрежата

Нетикс влезе в „клуб 3Tbs” на платформите за интернет обмен

Дъщерната компания на Нетера е 13-та най-голяма интернет борса в света

Светлинна мрежа работи под вода, във въздуха и космоса

Разработчиците на технологията използват четири спектъра за различни типове среди