Big Data анализ: има връзка между корупция и благосъстояние

Остава неясно обаче дали страните са бедни, защото са много корумпирани, или са корумпирани, защото са много бедни