Роботите не могат да заместят хората при полети в космоса

Специфичният човешки опит е безценен – впечатленията и наблюденията могат да бъдат подкрепени с данните, събрани от роботите, но не и да бъдат заместени

Следващият голям бизнес: поправка на сателити

Ниската земна орбита се приближава до „ефекта на Кеслер” - сателитните сблъсъци могат да създадат каскада от отломки, заплашващи безопасността на бъдещите изстрелвания