Криптиране в квантовия свят: нетърпението е лош съветник

Вероятно ще мине десетилетие или повече, преди да видим квантов компютър в действие – в решаване на полезни задачи

Zoom няма да криптира „от край до край” безплатните връзки

Така ще може да сътрудничи на властите при разследвания