Нов протокол обещава непробиваема е-поща

Сигурната услуга на Lavabit се възражда след близо четири години разработка на алгоритъм, който не допуска прихващане на имейлите

Облачната ера променя подходите в криптирането

Данните ще могат да се обработват допълнително, без съдържанието им да се декодира в какъвто и да е етап от процеса

Петкратен ръст на криптиращите вируси

Обикновено жертвите на подобни атаки нямат друг начин да възстановят достъпа до файловете си освен да платят искания откуп на кибер престъпниците

Вирус изнудвач Петя криптира целия твърд диск

Прихваща се чрез линк в електронната поща, който води към маскиран изпълним файл в облачното хранилище Dropbox