Вирус изнудвач Петя криптира целия твърд диск

Прихваща се чрез линк в електронната поща, който води към маскиран изпълним файл в облачното хранилище Dropbox

Криптирането променя парадигмата в ИТ сигурността

Кодираните данни нямат стойност за крадците, заяви Ондрей Валент