Предлагат лазерна алтернатива на подводните интернет кабели 

По един канал ще се предават данни със скорост над 1Tbps