Предлагат лазерна алтернатива на подводните интернет кабели 

По един канал ще се предават данни със скорост над 1Tbps  

Метали придобиват хидрофобни свойства без покритие

Новите материали може да намерят приложение в самолетите, където ще предпазват крилата и други елементи от замръзване