Метали придобиват хидрофобни свойства без покритие

Новите материали може да намерят приложение в самолетите, където ще предпазват крилата и други елементи от замръзване