Единен геопортал вече доставя е-услуги

Получаваме по-бърз и сигурен достъп до необходимата информация

Три оферти в търга за ГИС административни е-услуги

ЕСРИ-България, Мапекс и ТехноЛогика са кандидати за изпълнение на проекта