eCall тръгва пилотно в България в началото на 2014

Европейската система за безопасност ще допринесе за спасяване на 2500 човешки живота годишно и ще намали с 10-15% уврежданията, причинени от катастрофи