Напредък: Моделират квантови процеси с достъпни технологии

Научни разработки ни доближават до появата на масови квантови компютри

Изкуственият интелект не разбира магията на творчеството

За писателите е добре да познават процесите на невронните мрежи

Когато изкуственият интелект кривне от правия път

Разработчиците често не знаят как невронните мрежи стигат до изводите, на които базират своите решения

WaveNet имитира естествена човешка реч

Приближава денят, когато хората и машините ще общуват на естествен език, благодарение на нова технология на компанията за изкуствен интелект DeepMind