BSA: 57% от софтуера в България е нелицензиран

Щетите, причинени на компаниите по света от зловреден софтуер, вследствие на използване на нелицензиран софтуер, възлизат на около 359 млрд. щатски долара, сочи анализът