Новият онлайн бизнес: уроци по… видеоигри

Не само тийнейджъри, които искат да станат професионалисти в игрите, търсят менторство - мнозина са по-възрастни играчи

Цифровата пропаст се разтваря – все повече хора изостават

Най-засегнати са учениците, които нямат достъп до интернет или подходящо устройство за електронно обучение

Хибридният модел на работа става предпочитан в ИТ сектора

Кандидатите за работа се интересуват и от програми за личностно развитие