ИТ, безопасност, хакери – „ах, този досаден шум”

Кризата с Covid-19 ни изправи пред нови предизвикателства, на които трябва бързо да реагираме, вкл. с обучение

Онлайн ученето не е задължително да бъде скучно

Моментът е подходящ да променим преподаването и да се научим да „въвличаме” учениците и студентите

Бъдещето на роботиката е в двупосочното обучение

Наученото от всеки отделен робот може да бъде приложено към основните алгоритми в облака и да се сподели с всички останали роботи

50 милиона души са изтеглили приложението Google Classroom

Дистанционно обучение става все по-актуално в условия на пандемия