50 милиона души са изтеглили приложението Google Classroom

Дистанционно обучение става все по-актуално в условия на пандемия

Българска ERP система привлече интереса на френски студенти

ERP.BG си сътрудничи успешно с образователните институции

Телерик Академия въвежда безплатни присъствени курсове

Начинаещи ще могат да се подготвят за кандидатстване в Академията