Отдалеченият достъп – на ниво ли е сигурността?

Технологията за многофакторна идентификация все още не се използва в необходимия мащаб

Инфодизайн е новият TeamViewer дистрибутор за България

Ще доставя актуални решения за отдалечена поддръжка и онлайн срещи