2023: Реактори за термоядрен синтез обещават революция

Търсенето на по-ефективни и чисти решения за добив на енергия ще доминира иновациите

Назряващ проблем на криптовалутите: това са „мръсни” пари

Добиват се с цената на огромно потребление на енергия, при това енергия от нечисти източници

Хитачи Енерджи е новото име на АББ с производство в  Севлиево

Компанията обяви, че подкрепя прехода към чиста енергия

Може ли пустинното слънце да захранва домовете ни с чиста енергия?

Изграждането на електропреносните трасета е голямо предизвикателство

Нужен ли е – и защо – зеленият водород?

Производството му ще изисква около 300 процента повече електрически капацитет, отколкото имаме сега, изчисляват експертите

Дейта-центрове на Google следват слънцето и… вятъра

Новата платформа е венецът на дългогодишни усилия за преход от енергия, добивана от „мръсни” източници, към екологични генерации

Бил Гейтс иска пренасочване на субсидиите за технологии

Правителствата трябва да пренасочат субсидиите от чистата енергия към други, реално нуждаещи се от помощ технологии, които иначе трудно биха достигнали голям мащаб и зрялост