2023: Реактори за термоядрен синтез обещават революция

Търсенето на по-ефективни и чисти решения за добив на енергия ще доминира иновациите

Назряващ проблем на криптовалутите: това са „мръсни” пари

Добиват се с цената на огромно потребление на енергия, при това енергия от нечисти източници

Хитачи Енерджи е новото име на АББ с производство в  Севлиево

Компанията обяви, че подкрепя прехода към чиста енергия

Може ли пустинното слънце да захранва домовете ни с чиста енергия?

Изграждането на електропреносните трасета е голямо предизвикателство

Нужен ли е – и защо – зеленият водород?

Производството му ще изисква около 300 процента повече електрически капацитет, отколкото имаме сега, изчисляват експертите

Дейта-центрове на Google следват слънцето и… вятъра

Новата платформа е венецът на дългогодишни усилия за преход от енергия, добивана от „мръсни” източници, към екологични генерации