За четвърт век интернет приобщи 2,8 млрд. души

Тази седмица глобалната мрежа чества своя 25-годишен юбилей, началото бе поставено на 12 ноември 1990 г. от Тим Бърнърс Лий с неговия проект World Wide Web

BASIC чества 50-годишен юбилей

Езикът набира популярност през 70-те и 80-те години на миналия век, когато се появяват персоналните компютри и много хора започват да програмират на своите РС