Чакаме европейски пари за 5G свързаност

2 млрд. евро са предвидени в Механизма за свързаност на Европа

ЕС налива 10 млрд. евро за 5G проекти

Нови индустриални партньорства ще подготвят Европа за бъдещите сценарии от типа Covid-19 и ще развият по-интелигентен транспорт