Chrome получава защита от квантови атаки

Google тества нов алгоритъм за криптиране в своя браузър, който трябва да устои на бъдещите опити за пробив с помощта на квантови компютри

Chrome превръща уеб във виртуална реалност

Google добавя в браузъра поддръжка на VR функции, които ще позволят разглеждане на всеки сайт в режим на виртуална реалност, независимо как е проектиран