Windows 10 с първо голямо обновление

Microsoft внесе съществени подобрения и подкани бизнес потребителите да внедрят новата операционна система в рамките на цялата организация