Все още не сме достигнали целта за R&D по Европа 2020

В периода 2008-2015 г. се наблюдава устойчив растеж на разходите за R&D в България, но не сме постигнали целта 1,5% от БВП

България ще трябва да удвои разходите си за научноизследователска и развойна дейност (R&D), за да достигне прага от 1,5% от БВП, заложен по стратегията „Европа 2020”, заявиха експерти по време на конференцията Commercial Day 2017, организирана от Microsoft тази седмица в София.

По данни на Евростат, в периода 2008-2015 г. се наблюдава устойчив растеж на разходите за R&D в България, но това все още не е достатъчно, за да достигне делът им 1,5% от БВП. Научноизследователската и развойна дейност, както и иновациите, са сред ключовите компоненти на „Европа 2020”.

Въвеждането на иновативни продукти и услуги на пазара насърчава лоялната конкуренция в индустрията, създава работни места и спомага за продуктивността на индустрията и ефикасното използване на ресурси, посочиха участници в конференцията. R&D и иновациите играят важна роля и в намирането на решения на социални проблеми като промяната в климата, добива на чиста енергия, сигурността и здравеопазването.

Фокусът на „Европа 2020” е да подобри средата за иновации и R&D, като основната цел е да увеличи общите частни и публични инвестиции в изследвания.

Microsoft, в частност, инвестира над $12 млрд. годишно в научноизследователска и развойна дейност и над $1 млрд. годишно в R&D дейности, свързани сигурността. Над 2000 изследователи работят в 19-те центъра за иновации на Microsoft в Централна и Източна Европа, вкл. България,  подчертаха от компанията.

Коментар