Цифрова пропаст: уменията за работа с данни изостават

Компаниите използват неефективно данните, с които разполагат. Остарели методи за анализ не само възпрепятстват ръста на бизнеса, но и понижават неговата конкурентоспособност, сочи проучване на Dun & Bradstreet и Forbes Insights сред топ мениджъри.

В епохата на цифровата икономика технологиите за обработка на големи данни, изкуственият интелект и машинното обучение стават стратегически важни ресурси за бизнеса. Но човешкият капитал продължава да играе важна роля, според анкетираните над 300 мениджъри на компании от Северна Америка и Великобритания, работещи в различни сфери.

Съгласно резултатите от изследването, направено по-рано тази година, 27% от топ мениджърите смятат, че в техните компании съществува цифрова пропаст, или разрив между реалните умения за използване на данни и изискванията, налагани от пазара.

Анкетираните твърдят, че цифровата пропаст става сериозно препятствие, когато въпросът опре до конкретни варианти за използване на данни, отбелязва Forbes. Анализаторите изтъкват нарастващата потребност на компаниите от по-добри методи за анализ на данни – 19% от мениджърите признават, че използват само базови модели за данните и регресия, а 23% все още разчитат на електронни таблици като основен инструмент за анализ.

Проблемът с анализа на данните е много по-сериозен, отколкото изглежда на пръв поглед. В епохата на цифровата трансформация остарелите методи не са способни да дадат стратегически важна информация за бизнеса, което впоследствие се оказва не само въпрос на развитието, но и на оцеляването на компаниите. Именно данните се явяват границата между победители и губещи в цифровия свят.

Използвайки предиктивен анализ, компаниите могат да намалят своите разходи и да увеличат печалбата. Така например, планирането на предварителни ремонти на базата на данни, получавани от сензори и датчици, интегрирани директно в оборудването, пести на производствените компании огромни разходи.

Освен технологиите обаче, ключов фактор за успеха на цифровите предприятия са хората. Именно човешкият капитал е главният ресурс при формиране на бизнес моделите, основани на данни, отбелязва Forbes. Става въпрос не само за специалисти в областта на науката за данните и машинното обучение – отговорността за внедряване на нови методи пада на плещите и на топ-мениджърите, вкл. ръководителите на компании.

За да използват ефективно анализ на данни, компаниите трябва не само да внедрят нови технологии, но и да осъзнаят значимата роля на ИТ мениджърите и техните екипи, които следва да разполагат с необходимите умения за работа с данните. В основата на цифровата икономика лежи дълбоката интеграция на бизнес стратегия и ИТ. Съвременната компания е длъжна да функционира като голямо ИТ подразделение, без да допуска противоречие между технологиите, хората, отговарящи за тяхното внедряване, и интересите на бизнеса.

Коментар