Биткойн мрежата ще консумира колкото Австрия в края на 2018

Мрежата за койни може да консумира до 7,7 гигавата енергия към края на настоящата година

Стойността на биткойн може да се покачва и да спада драстично, но при енергията, необходима за производство на криптовалутата, тенденцията е далеч по-стабилна: тя все повече се увеличава.

Изследователи са изчислили, че мрежата за койни може да консумира до 7,7 гигавата енергия към края на настоящата година. 7,7 гигавата – това е еквивалентно на електроенергията, необходима за захранване на цяла Австрия! Ако стойността на критовалутата продължи да се увеличава, цялата мрежа за криптовалута може скоро да консумира пет процента от световната енергия, пише GreenTech.bg.

Ново проучване, публикувано в списание Joule, прогнозира, че койните скоро ще използват до половин процент от световното енергийно снабдяване. Критиците оспорват предположенията на проучването и твърдят, че няма достатъчно доказателства за определяне на бъдещата консумация на енергия с такава прецизност. Независимо от това повишаването на цената на криптовалутите изглежда идва на цената на значителни разходи за околната среда.

Мрежата на биткойн консумира енергия главно чрез „копаене“. Това става чрез работата на компютърна програма, която извършва изчисления и времево маркиране на транзакциите. Тези транзакции се осъществяват в блокчейн – мрежово-свързана система от профили.

Копаенето е една голяма конкурентна лотария, където победителят – на всеки 10 минути – създава следващия блок от блокчейна“, каза специалистът по блокчейн технологии и автор на изследването Алекс де Ври пред Gizmodo. „Присъщото възнаграждение за този процес е фиксирано, то мотивира участниците постоянно да добавят нови и нови машини към мрежата, за да получат по-голям дял от пая – колкото повече изчислителна сила имаш, толкова повече печелиш“.

Някои експерти не са съгласни с методите и заключенията на Де Ври. Според тях, в своите анализи изследователят е приел, че биткойн ще запази сегашното си ниво от приблизително $8000 и електричеството ще струва около $0,05 за киловатчас, но тези цени могат рязко да се променят в бъдеще.

Самият Де Ври пък посочва, че изводите му се базират на досегашните и текущите тенденции при „койните“ и електроенергията. Независимо от споровете им, изглежда видно, че бъдещето на криптовалутите ще консумира все повече електроенергия, тоест – има своята скрита цена и за обществото, и за околната среда.

Коментар