Интегрирана ИС ще помага за овладяване на кризата Covid-19

Интегрирана система ще подпомогне усилията в борбата срещу коронавируса
(снимка: CC0 Public Domain)

Централизиран регистър на лица, свързани с новия коронавирус, ще улеснява вземането на решения за овладяване на кризата у нас, стана ясно вчера. COV.ID – интегрирана система, разработена от Софтуер Груп, ще подпомогне усилията на държавата в борбата с разпространението на вируса.

Системата представлява централен регистър на лицата, свързани с COVID-19, който ще улесни вземането на решения за ограничаването на коронавируса и последствията, свързани с него. Проектът се извършва на доброволни начала срещу символичната цена от 1 лв. и е част от цялостна инициатива на Министерски съвет в партньорство и с други технологични компании.

COV.ID дава възможност на оторизираните органи, като регионални здравни инспекции и гранична полиция, да подават автоматично и да въвеждат данни за поставените под карантина, заболелите и техните контактни лица и да следят информация за текущото им здравословно състояние.

Системата е базирана на вече утвърдена платформа и ще дигитализира процеса за събиране на данни, тяхната обработка и анализ, както и доставянето на информацията до отговорните институции и структури в реално време.

„COV.ID ще позволи, по защитен и контролиран начин, оторизираните здравни и административни служители да получават навременна, достоверна и структурирана информация за целите на тяхната последваща работа и грижа за нуждаещите се”, поясни Калин Радев, главен изпълнителен директор на Софтуер Груп.

COV.ID вече е интегриран със система за ранно предупреждение, анализи и прогнози, геолокационно уеб приложение и мобилно приложение за гражданите, разработени от партньорски ИТ компании, както и със системи на държавните институции, отговорни за овладяването на кризата у нас.

Управлението на проекта, информационната сигурност, управлението и съхранението на данни се осъществяват от Информационно обслужване АД, основен партньор на държавни институции в изпълнението на ключови ИТ проекти.

Международно утвърдени географски технологии, използвани от Световната здравна организация, са част от Национална информационна система за борба с коронавирус. Есри България, като част от екипа, подпомагащ „Информационно обслужване” АД, реализира ГИС частта и публичния дашборд.

На ГИС дашборда върху динамична карта са представени данни за концентрация на карантинирани, тенденция на броя ново заболели по дни, пространствени анализи и тематични карти, свързани с рисковите групи от населението, вкл. възрастно население, онкоболни и др.

Коментар