Машините ще си говорят на свой език

Нов стандарт ще осигури унифицирана рамка за взаимодействие между машини и системи
(снимка: CC0 Public Domain)

„Продуктовите мениджъри от цял свят трябва да са сигурни, че машините, независимо от техния производител, могат да „разговарят на един и същи език. А този универсален език е „umati”  (universal machine technology interface) – интерфейсният стандарт, представен по време на изложението за металообработващи машини и технологии ЕМО, което се проведе през септември миналата година в Хановер”, заяви Хартмут Рауен, заместник изпълнителен директор на VDMA  (Асоциация на  машиностроителната промишленост в Германия).

Целта е ясна – да се установи един стандартизиран език за общуване между машините. „Нашата концепция е с фокус върху потребителите в основните промишлени сектори”, поясни Рауен по време на онлайн пресконференция, излъчена от Франкфурт на Майн.

Над 30 специализирани групи от 17 професионални асоциации работят по създаването на специфичния технологичен интерфейс. Това тясно сътрудничество създава основата на реално, отворено взаимодействие между машините и софтуерните системи, независимо дали са в склада или в облака. „Единствено VDMA   разполага със средствата за обединение на нужните ресурси в широк спектър от продуктови сектори”, подчерта Рауен.

Производствените компании притежават не само машини, но и свои собствени индивидуални комбинации от машини, оборудване, роботи и системи. Ако всички тези технологии могат да съществуват в обща екосистема, която да е идеалната среда за решения от типа „plug-and-play”, ще могат да се спестят много време и средства на крайните потребители, коментира д-р Вилфред Шефер, изпълнителен директор на VDW (Сдружение на немските производители на металообработващи машини).

Машиностроителният бранш и инженеринговите компании са приели OPC UA (OPC Unified Architecture) като стандарт за обмен на данни. Най-общото описание на този стандарт е, че той осигурява унифицирана рамка за взаимодействие между машини и системи. В хода на разработването му специално за машиностроенето става ясно колко важно е да има уеднаквени дефиниции за голяма част от огромното разнообразие на продукцията в този бранш.

„Най-простият пример за машинна идентификация включва характеристики като производител, сериен номер, година на производство и тип на машината. Различни браншови организации – членове на VDMA  работят върху създаването на основните спецификации на стандарта OPC UA за машините, като първата версия ще бъде представена по-късно през тази година”, съобщи Хартмут Рауен.

Наименованието „umati” е бранд и етикет на една общност, която се стреми да пропагандира стандарта OPC UA сред компаниите от машиностроителния и инженеринговия сектор. То предлага рамка за общи маркетинг, публични комуникации, демонстрации на полезни примери и за комуникация с крайни клиенти.

„Umati се базира се на интерфейсния стандарт OPC UA, ето защо в бъдеще ние ще работим съобразно последната версия на „OPC UA Companion Specification for Machine Tools” (OPC UA спецификация за машинни инструменти)”, обясни д-р Вилфред Шефер. Според него, първите конкретни продукти, базирани на OPC UA Companion Specification for Machine Tools и предлагащи свързаност на крайните клиенти, се очакват през късната есен на настоящата година.

Рада Станева

Рада Станева

Коментар