Хибридната работа: ще съчетае ли най-доброто от двата свята?

Малък процент от хората очакват да работят изцяло в офиса или напълно отдалечено
(снимка: CC0 Public Domain)

Дебатът как да се работи – изцяло присъствено или изцяло дистанционно – изглежда почти приключи и нито една от двете крайности не се наложи. Хибридният начин на работа е този, който ще остане. Ново проучване от Google Workspace и Kaspersky обаче сочи, че има много противоречия в това как хората се чувстват по отношение на хибридната работа.

„Изглежда, че дистанционната работа води до по-добро физическо, социално и психическо благополучие за мен като индивид, но идва с цената на връзката с организацията”, казва Прасад Сети, вицепрезидент по дигиталния трудов опит в Google Workspace, цитиран от TechRepublic.

За някои хора компромисът си заслужава, тъй като – според проучването на Kaspersky – около 61% от служителите не се чувстват изолирани, докато работят от разстояние. Освен това 37% от анкетираните споделят, че комуникацията с колегите „е по-добра сега, отколкото преди пандемията”.

Само малък процент от хората очакват да работят изцяло в офиса или напълно отдалечено. „Седемдесет и пет процента казаха, че очакват хибридният режим да бъде режимът по подразбиране за нас. Сложността в отговорите показва голямото разнообразие на възгледите и личните предпочитания на хората”, коментира Сети.

Целта за 2022 г. ще бъде балансиране на най-доброто от двата свята: гъвкавост и производителност за отдалечено работещите и лично създаване на мрежи и изграждане на екип.

Ключът към хибридния успех

Според проучването на Google Workspace „Да направим хибридната работа човешка”, нагласите са се променили дотолкова, че офисът вече не се счита за „естественото” място за работа (намерете работа тук). Наред с това технологичната база в домовете вече е добре развита и домашните офиси не страдат от липсата на стабилна интернет свързаност или оборудване за работа.

Трите най-големи предимства на дистанционната работа са производителността, благополучието и новите начини на работа, сочат резултатите от проучването. Но точно производителността и благосъстоянието са и основните два недостатъка на домашната работа за тези, които имат проблеми с дистанционното упражняване на професията си.

Проучването разкрива, че за мнозина дистанционната работа носи известно чувство на „откъснатост”:

 • 62% казват, че са загрижени за бъдещите перспективи за кариера, поради по-малкото възможности за общуване и изграждане на взаимоотношения с висшите лидери;
 • 57% казват, че се чувстват откъснати от своята организация и колегите си;
 • 53% казват, че ограничените социални взаимодействия с колеги са имали отрицателно въздействие върху психичното им здраве.

Основни съображения

Проучването разкрива също необходимостта от инструменти за сътрудничество и хибридна работа, така че да се отговори на три критерия:

 • Работата вече не е свързана с физическото местоположение;
 • Управлението на времето е ключово;
 • Автономността, гъвкавостта и човешката връзка са еднакво важни.

Ключът към успеха при прилагане на гъвкаво работно време е да се дефинират ясни цели и ключови резултати на тримесечна база. „По този начин всички са наясно кой какво ще направи и кога екипът ще се събере, за да прегледа всичко”, казва Сети.

Това предполага и някои организационни промени в графика на ръководителите на екипи. Така например, Сети е сменил 90-минутната си ежеседмична среща с колегите и е въвел две срещи по 30 минути, за да има повече възможности да общува с екипа си.

В подобен дух са и изводите от проучване на Kaspersky, според което 61% от служителите не се чувстват изолирани, докато работят от разстояние. Освен това 37% от отдалечените работници споделят, че сега общуват още по-добре с колегите си.

Проучването сочи също, че:

 • 54% от служителите споделят, че дистанционната работа е довела до увеличаване на натоварването;
 • 61% от служителите не са забелязали никаква разлика, когато става въпрос за комуникация с екипите им по време на работа от разстояние;
 • 80% от фирмите са се опитали да се справят с „прегарянето” на служителите, но само 45% са въвели решения, които всъщност помагат за смекчаване на обема на работното натоварване;
 • 42% от малките и средните предприятия и 43% от големите фирми са преживели пробиви в ИТ сигурността благодарение на служители.

Хората все още използват лични дигитални устройства и услуги за всичко – от имейл до софтуер за планиране на ресурси и платформи за уеб конференции. Това води до някои проблеми със сигурността при работа от разстояние:

 • 42% от анкетираните посочват лошата култура на крайния потребител по отношение на сигурността като един от най-належащите проблеми;
 • 42% от организациите са имали случаи на „неподходящо използване на ИТ ресурсите” от служителите;
 • 38% от компаниите съобщават за неподходящо споделяне на данни през мобилни устройства.

Всичко това означава, че организациите трябва да обърнат внимание на боравенето с чувствителна информация при хибридна работа, особено там, където има много служители, работещи с поверителна ценна информация, която може да бъде продадена или използвана по някакъв начин, казва Андрей Евдокимов, ръководител на информационната сигурност в Kaspersky.

Коментар