САЩ подготвят Естония за ядрената енергетика

Естония може да усвои ядрените технологии в партньорство със САЩ
(снимка: CC0 Public Domain)

Съединените щати ще помогнат на Естония да оцени перспективите и възможностите за създаване на ядрена енергетика в страната като стъпка към декарбонизация. Не е ясно обаче дали и кога правителството на прибалтийската република ще вземе подобно решение.  

От февруари до септември 2022 г. естонски служители и специалисти по програмата FIRST на Държавния департамент на САЩ ще преминат виртуално обучение за повишаване на осведомеността относно ядрените технологии и перспективите за малки модулни реактори, съобщи World Nuclear News.

Естония се присъедини към програмата FIRST в края на 2021 г. В бъдеще тази инициатива може да доведе до изграждане на ядрена енергетика в страната като ход към декарбонизация, но изборът няма да бъде направен скоро.

Програмата „Основна инфраструктура за отговорно използване на технологиите за малки модулни реактори” (FIRST) се спонсорира от Държавния департамент на САЩ и до момента струва на данъкоплатците 6,3 милиона долара. Проектите FIRST се подкрепят по целия свят.

Програмата е предназначена да задълбочи стратегическите връзки, да подкрепи енергийните иновации и да ускори техническото сътрудничество със страните партньори за безопасна и сигурна ядрена енергийна инфраструктура.

На първия етап естонски специалисти и служители ще получат знания по въпросите на ядрената безопасност и защитата. Според естонския министър на околната среда Ерки Сависаар, сътрудничеството със Съединените щати чрез програмата за обучение FIRST ще повиши познанията на естонските специалисти по отношение на въвеждането на малки модулни реактори и ще помогне на страната да вземе информирано решение относно включването на ядрената енергия в енергийния микс.

Ако бъде взето такова решение, ще дойде ред на националните разпоредби за ядрена безопасност, обучението на работната сила, участието на заинтересовани страни и оценката за избор на площадка за ядрена електроцентрала.

„Тъй като Естония няма опит в използването на ядрени технологии и на страната липсват познания в областта, подкрепата и съдействието на правителството на САЩ в този процес са много необходими и приветствани. В същото време обучението в никакъв случай не е знак, че Естония вече е взела решение относно ядрената енергия или каквато и да е конкретна реакторна технология”, коментира министър Сависаар.

Въпреки това, още през април 2021 г. естонското правителство официално одобри създаването на работна група за ядрена енергия (NEPIO). Групата проучва възможността за въвеждане на ядрената енергия в Естония на базата на проучвания на съвременните технологии и проекти в тази област.

NEPIO ще представи своите констатации и предложения на правителството не по-късно от септември 2022 г.

Коментар