Бизнесът ускори рязко дигиталните операции

Глобалният капацитет за взаимосвързаност ще достигне над 27 762 Tbps до 2025 г.
(снимка: CC0 Public Domain)

Бизнесите, свързани в екосистеми – компаниите с директна взаимосвързаност с партньори, с която предоставят собствени дигитални услуги, са разширили своите дигитални операции в последните пет тримесечия повече, отколкото в последните пет години, сочи новият „Глобален индекс за взаимосвързаност 2023” на Equinix. Средно компаниите се свързват с три пъти повече бизнес партньори в екосистемите и метро зони и потребяват над два пъти повече от капацитета за взаимосвързаност.

Настоящите ограничения на веригата на доставките, както и нестабилността в геополитически и икономически план, не забавят инвестициите в дигитална инфраструктура за компаниите с установени практики за директна взаимосвързаност, сочи проучването.Компаниите започнаха да се преобразяват вследствие на пандемията, а гъстотата на екосистемите се превръща в катализатор за дигитални иновации. Именно това е в основата на ръста в капацитета за взаимосвързаност.

Според индекса GXI 2023, глобалният капацитет за взаимосвързаност ще достигне над 27 762 терабита за секунда (Tbps) до 2025 г. Това представлява комплексен годишен темп на растеж (CAGR) от 40%, което се равнява на годишен обмен на данни в размер на 110 зетабайта. Подобен капацитет е достатъчен, за да се поддържат 50 милиона автономни автомобила, всеки от които обменя над 2 000 терабайта (TB) данни всяка година.

Що се отнася до района на Европа, Близкия изток и Африка (ЕМЕА), отговарящ за 25% от глобалната прогноза за взаимосвързаност, очаква се 40% годишен темп на растеж до 2025 г., достигайки 6 972 терабита за секунда (Tbps) или годишен обмен на данни в размер на 28 зетабайта. По-конкретно за България, очакваният годишен темп на растеж е в размер на 38% за същия период.

„В днешната динамична обстановка всеки бизнес се превръща в дигитален доставчик. Това налага нов тип дигитална инфраструктура, изградена устойчиво върху екосистеми за предоставяне на потребителски опит без прекъсвания”, посочи Стив Мадън, вицепрезидент „Дигитална трансформация и сегментация” в Equinix.

Според прогнозите, капацитетът за взаимосвързаност ще продължи да расте с годишен темп на растеж от над 35% във всички региони и големи метро зони на света до 2025 г. Ускорява се изместването към Edge локации: както бизнесите от традиционните сектори, така и доставчиците на дигитални услуги, ще се взаимосвързват с инфраструктура в дигиталната (Edge) среда 20% по-бързо, отколкото в ядрото в глобален план.

Друга отчетлива тенденция е, че бизнесите се превръщат в дигитални доставчици: според GXI 2023, до 2025 г. 90% от компаниите във Fortune 500 ще се превърнат в дигитални доставчици, като ще продават и потребяват дигитални услуги. Същевременно всички сектори се възползват от дигиталните предимства, за да ускорят постигането на целите си в сферата на екологичните, социалните и управленски практики.Според индекса, 65% от вземащите решения в ИТ сектора по целия свят са посочили, че биха работили само с ИТ партньори, които са в състояние да постигнат конкретни цели за намаляване на въглеродния отпечатък. Секторът на енергетиката и комуналните услуги ще бъде водещ в темпа на растеж на дигитализацията до 2025 г., като същевременно всички организации ще търсят устойчиви начини за изграждане и разширяване на дигиталното им присъствие.

Коментар