Модулните центрове за данни настъпват

Бързи за изграждане, лесни за разширяване, преместваеми при нужда – модулните ЦоД ще стават все по-популярни (снимка: CC0 Public Domain)

Нарастващата популярност на периферните (“edge”) изчисления, сглобяемите технологии и скалируемостта, интеграцията с авангардни технологии и устойчивостта ще играят важна роля в бъдещето на модулните центрове за данни. С повишен акцент върху протоколите за сигурност, персонализирането и сътрудничеството с цел предоставяне на ефективни и адаптивни решения, този тип ЦоД ще се увеличават по цял свят.

Пазарът на модулни центрове ще нарасне от 25,8 милиарда долара през 2023 г. до 81,2 милиарда долара до 2030 г., прогнозира нов доклад на Markets and Markets. Това се равнява на среден годишен темп на растеж от 17,8% през прогнозния период.

Инициативите за оптимизиране на центровете за данни с цел справяне с критичната неефективност на инфраструктурата ще стимулират възприемането на модулните центрове за данни в световен мащаб. Подобна инициатива вече има в САЩ. Агенцията за управление и бюджетиране на САЩ обяви Инициативата за оптимизиране на центровете за данни – начинания за намаляване на вредния отпечатък на центровете за данни и редуциране на неефективността.

Със старта на кампанията доставчиците на центрове за данни предприеха проактивни стъпки, за да гарантират, че техните продукти са в съответствие с проекта. Следователно и все повече държавни предрприятия се насочват към модулния тип центрове за данни и услуги за поддръжка. Подобни стъпки могат да се очакват и в други части на света.

Предимства на модулния център за данни

Модулните центрове за данни имат няколко преимущества:

  • Бързо разгръщане: едно от основните предимства на модулните центрове за данни е способността им да бъдат изграждани бързо. В сравнение с традиционните конструкции тези сглобяеми модули могат бързо да бъдат подредени, сглобени и пуснати в експлоатация. Модулният принцип позволява на организациите да си осигурят нужния ЦоД капацитет по-скоро.
  • Мащабиуемост: модулните центрове за данни са мащабируеми по природа, което ги прави лесни за разширяване. Компаниите могат да започнат с по-малък модул и да добавят повече, когато нуждите им от обработка и съхранение на данни нараснат. Тази мащабируемост позволява рентабилен растеж и по-гъвкаво планиране на капацитетите.
  • По-ниски капиталови разходи: в сравнение с традиционното изграждане на центрове за данни, модулното решение може да бъде по-достъпно. Чрез постепенно увеличаване на капацитета според нуждите организацията разходите могат да се държат под контрол, без да се налага да се влагат големи първоначални инвестиции за създаване на голямо съоръжение наведнъж.
  • Оптимизирано охлаждане и използване на енергията: модулните центрове за данни все по-често включват енергийно-ефективни технологии и проекти често. Оптимизират се охладителните системи и се намалява общото потребление на енергия. Спестяването на оперативни разходи е пряк резултат от тенденцията, както и постигането на целите за устойчивост.
  • Преместваема инфраструктура: тъй като модулните центрове за данни са преместваеми, фирмите могат да ги мигрират, ако се наложи. Тази гъвкавост е полезна за планове за възстановяване след бедствие, междинни внедрявания и обстоятелства, изискващи преместване на центъра за данни.
  • Стандартизирано качество на изграждане: предварителното производство на модулните компоненти гарантира „равномерно“ ниво на качество на изграждане. Наред с улесняването на поддръжката и управлението, тази равномерност има отношение към производителността и надеждността.
  • Централизиран контрол и наблюдение: повечето модулни центрове за данни имат усъвършенствани функции за дистанционно управление. Дори ако центърът за данни е физически далеч, ИТ персоналът може да наблюдава и управлява инфраструктурата от разстояние, което позволява ефективно управление.

Най-търсени: охлаждащите модули

Инфраструктурата на центъра за данни изисква набор от охлаждащи архитектури в зависимост от местоположението, цената, ефективността и надеждността. Охлаждащите модули включват различни охладителни системи, предназначени да отнемат топлината от ИТ оборудването в центъра за данни.

Системите за охлаждане подпомагат за премахване на топлината от ЦоД и поддържането на идеалната температура за ефективна работа. Именно охлаждащите модули ще бележат най-голям растеж измежду всички сегменти на пазара на модулни ЦоД, предвиждат анализаторите.

Големият бизнес е най-активен

Ако разгледаме пазара по сегменти според големината на организациите, които внедряват модулни ЦоД, то именно големите организации ще са най-активни. Това са организации с численост на служителите над 1000 души.

Големите предприятия са изправени пред различни проблеми, свързани с по-високата консумация на енергия и въглеродния си отпечатък. Модулните центрове за данни са високоефективни по отношение на захранването и охлаждането.

Освен това те допълнително помагат на предприятията с лесно и бързо внедряване. По този начин им помагат да разширят своите съществуващи центрове за данни, вместо да изграждат нови. Спестяват много време и намаляват разходите за изграждане и поддръжка. Всичко това мотивира големите предприятия да възприемат модулната технология на драго сърце.

Коментар