Повечето служители оценяват позитивно ролята на AI

Служителите, които използват активно генеративния изкуствен интелект, са запленени от огромния му потенциал (снимка: CC0 Public Domain)

Генеративният изкуствен интелект, който помага на хората да създават съдържание, се превърна във водеща тенденция през 2023 година, благодарение на придобилите огромна популярност приложения ChatGPT и Bard. През 2024 г. се очаква влиянието на GenAI да стане още по-силно.

Две трети от хората по света смятат, че АI ще окаже позитивно въздействие върху тяхната работа и професия, според резултатите от глобално проучване на HR компанията Adecco Group. Само 7% от анкетираните се опасяват, че изкуственият интелект е заплаха и неговото внедряване може да доведе до загуба на работата им.

В момента около 70% от служителите използват активно генеративния изкуствен интелект и повечето от тях са запленени от огромния му потенциал. Една трета от анкетираните споделят, че GenAI ще им помогне да придобият нови умения, а почти същият дял (29%) смятат, че ще улесни работата им. Една пета (19%) казват, че AI ще създаде повече работни места в тяхната индустрия.

Над половината (58%) от служителите вярват, че познанията и уменията им за AI ще подобрят възможностите за развитие на кариерата им. Най-оптимистични са представителите от областта на технологиите (69%), финансите (67%) и електронната търговия (63%), сочи проучването.

Насърчаването на интеграцията на GenAI в организациите се превръща в приоритет за компаниите по целия свят. И въпреки че мнозинството от служителите оценяват това като положителна промяна, последните оценки показват, че над 300 милиона работни места по света ще бъдат засегнати по някакъв начин. За да преодолеят празнината, организациите трябва спешно да въведат мерки за повишаване на уменията на служителите си, отбелязват авторите на доклада от Addeco Group.

„Едно от предизвикателствата пред участниците на трудовия пазар е разликата в познанията и използването на AI. Въпреки позитивната нагласа към GenAI, 57% от служителите по света заявяват, че имат нужда от обучение за по-широкото му приложение в работния процес. Едновременно с това обаче по-малко от половина анкетирани в проучването ни споделят, че получават насоки как да го използват”, коментира резултатите от проучването Надежда Василева, изпълнителен директор на “Adecco България”.

Според нея, компаниите, които желаят да се възползват от предимствата на служители, ползващи AI, трябва да се съсредоточат върху подобряване на разбирането и достъпа до него. Това ще бъде от ключово значение за подпомагането на служителите  да се адаптират и да не изпаднат от пазара на труда.

Данните от проучването показват, че използването на AI е пряко свързано с позицията и образованието на служителите. Огромното мнозинство (87%) от ръководителите вече използват изкуствен интелект, докато при подчинените им процентите са само 52.

Над три четвърти (78%) от хората с високи доходи са сред ползвателите на AI, в сравнение с по-малко от две трети (60%) при служителите с ниски доходи. Хората с висше образование са двойно по-склонни да използват AI, в сравнение с тези със средно образование.

Коментар