SoftServe ускорява разработката на софтуер с GenAI инструменти

GenAI инструменти намаляват времето за разработка на софтуер с 20%
(снимка: SoftServe)

Генеративният изкуствен интелект увеличава продуктивността на софтуерните екипи и ускорява времето за разработка на проекти, сочи вътрешно проучване в компанията SoftServe.

Резултатите от проучването показват способността на GenAI да увеличи продуктивността на SDLC екипите с до 45% и да ускори времето за разработка на проекти с 30%, което дава основание на SoftServe да внедри Gen AI инструменти в работата на своите служители по клиентски проекти.

В момента AI технологията се използва в девет пилотни проекта на SoftServe във финансовия сектор, производството, търговията на дребно и други индустрии. Екипите са преминали двуседмично обучение, за да се научат да използват Gen AI инструментите за конкретни цели.

Обучението включва анализ на екипни процеси и задачи и предлага специализирани команди за осигуряване на най-добри резултати. Първите показват положителна динамика. Времето за разработка на софтуер е намалено с 20%, за контрол на качеството с 25%, за автоматизирани тестове с 20% и за създаване на техническа документация със 17%.

Инструментите, използвани от екипите, включват GitHub Copilot, CodeWhisperer, Duet AI за програмиране и ChatGPT, MS Copilot 365 за генериране на текст и NEO Platform – корпоративна уеб платформа, базирана на AI.

В допълнение, компанията разработва Gen AI асистенти за специализации като софтуерна архитектура, бизнес анализ и QA/QC инженерство. Пример за такова решение е асистентът за софтуерни архитекти, който помага с проектната документация и стратегия, автоматизира и подобрява процесите, изяснява основните изисквания на проекта, генерира архитектурни решения, разпределя работата и изгражда план за действие.

Инструментът използва персонализиран ChatGPT и е обучен според най-добрите практики за проектиране на софтуер, поясниха от компанията. С използването му, продуктивността на архитектите при създаване на документация се увеличава средно с до 30%.

„Генеративният AI е революционна идея, която може значително да повлияе на продуктивността на различни бизнес области. Нашата цел е да използваме максимално потенциала на тази технология, по-специално в полза на специалистите във всички етапи от цикъла на разработка на софтуер”, сподели Дмитро Овчаренко, директор практика на GenAI в SoftServe.

„Започнахме този процес – от обучение на екипи, избор на индивидуални и екипни инструменти, консултации за тяхното използване в проекти, проследяване на резултатите и създаване на специални оферти за клиентите. Убеден съм, че GenAI ще ни помогне да надминем всички очаквания на клиентите по отношение на увеличаване на продуктивността на софтуерните екипи”, допълни той.

До края на годината компанията планира да мащабира използването на GenAI до 100 клиентски проекта, включващи над 1000 специалисти. В същото време, SoftServe продължава да проучва нови инструменти и формати за взаимодействие с AI, за да увеличи максимално продуктивността на всички екипи.

Коментар