Дейта център на Facebook само с възобновяема енергия

Този месец заработи новият и потенциално най-зелен център за данни на Facebook. Той се отличава със захранване, което изцяло разчита на възобновяема енергия, и с впечатляващ рейтинг за енергийна ефективност.

Разположен на ръба на Полярния кръг, в Лулея, Швеция, новият център за данни се захранва от локално генерирана хидро-електрическа енергия и разчита на естествено охлаждане посредством външния студен въздух, а не на енергоемки климатици, съобщи GreenTech.bg.

Facebook пояснява, че водноелектрическите централи, захранващи центъра, са достатъчно надеждни, което е позволило при конструирането на центъра да се махнат „задължителните” резервни мощности.

В допълнение към всичко това, устройствата в самия център за данни се базират на хардуерен дизайн „без излишъци”, тоест фокусиран повече върху ефективността, отколкото върху естетическата стойност.

„Всичко това осигурява доста впечатляващ коефициент на енергийна консумация (PUE)”, заяви Facebook на своя уебсайт. „При ранните тестове центърът за данни на Facebook в Лулея показва средни PUE стойности около 1,07. Подобно на другите ни центрове за данни скоро ще добавим възможност за мониторинг в реално време на PUE, така че всеки може да види как работи центърът минута по минута”.

Индикаторът PUE – ефективност на енергийното потребление – е широко използван в ИТ индустрията показател, който показва количеството енергия, използвано за захранване на ИТ оборудването в даден център, срещу осигуряването на охлаждане и други поддържащи функции.

Новината бе приветствана от Грийнпийс като знак, че дълго критикуваната компания се ангажира с намаляване на въздействието върху околната среда от своите дейности.

Коментар