Администрацията обяви дистанционни стажове

Българските студенти в чужбина могат да проведат дистанционен стаж в държавната администрация

Българските студенти в чужбина могат да проведат дистанционен стаж в държавната администрация

Министерският съвет стартира инициатива за дистанционни стажове за български студенти, обучаващи се в чужбина, в държавната администрация. Предвидени са 300 стажантски позиции в 27 професионални направления, обявени от 61 структури на администрацията.

Кандидатстването е изцяло онлайн на портала за студентски стажове. Целта е да се предоставят възможности за стаж на български студенти, обучаващи се в чужбина по един изцяло нов, гъвкав и достъпен начин, посочват от МС. Дистанционните стажове предоставят за първи път възможност на кандидатите да вземат участие в стажантска програма без да е необходимо да напускат страната, в която се обучават.

Стажовете са обявени по страни, както и по теми и/или области за проучване, за които студентите ще кандидатстват. Резултатите от проучванията им ще бъдат добра основа, която те ще могат да използват за разработване на бакалавърска или магистърска теза, докторат, статии и др. В същото време ползите за администрацията ще бъдат свързани най-вече с достоверността и надеждността на готовия продукт – анализ, проучване и т.н., чиято добавена стойност ще е много висока.

Могат да кандидатстват български студенти, които се обучават във висши училища извън страната, след завършен ІІ курс, без значение от степента (бакалавър, магистър, доктор) и формата (редовно, задочно, дистанционно) на обучение. В зависимост от обхвата и сложността на темата, по изключение могат да бъдат поставяни и допълнителни условия. По време на стажа при разработване на темата, която му е възложена, студентът ще бъде насочван и подкрепян от наставник.

В рамките на инициативата всеки студент има право да кандидатства за максимум 5 стажа. Подборът на студенти, интервюто, провеждането и приключването на стажа ще бъдат изцяло онлайн. Всеки кандидат за стаж трябва да премине онлайн тест на портала за студентски стажове. За провеждане на интервюто ще се използват гъвкави методи чрез Facebook, Skype, Google+ или телефонно интервю.

Стажовете ще са с продължителност от 10 до 45 дни и са неплатени. Крайният срок за регистрация и кандидатстване на студентите е 25 октомври, включително. Провеждането на интервютата ще приключи до 5 ноември 2013 г. Провеждането на дистанционните стажове ще започне от 6 ноември и ще приключи до 31 декември 2013 г.

Коментар