Мобилните услуги взеха превес в бизнеса на Виваком

За първи път в историята на Виваком приходите от мобилни услуги надвишават тези от фиксирани услуги

За първи път в историята на Виваком приходите от мобилни услуги надвишават тези от фиксирани услуги, сочи финансовият отчет на оператора за първите девет месеца на 2013 г.

Общите приходи на Виваком за първите девет месеца на годината възлизат на 605,6 млн. лв., което е с 6,9% по-малко в сравнение със същия период на 2012 г. За първи път в историята на оператора приходите от мобилни услуги надвишават тези от фиксирани.

Телекомът отчита 304,7 млн. лв. приходи от мобилни услуги, което е с 3% повече спрямо резултатите от 2012 г. Увеличението в този сегмент се дължи главно на ръста на мобилни абонати за периода, конкурентните цени на предлаганите услуги, продажбите на смартфони и подобряването на 3G мрежата. Броят на мобилните абонати на Виваком се е увеличил до 2,7 милиона – ръст от 8%, в сравнение със същия период на 2012 г.

Приходите от фиксирани услуги намаляват с 15,2% на годишна база до 300,9 млн. лв., най-вече заради продължаващите тенденции потребителят да заменя домашния телефон с мобилен, засилената конкуренция между операторите и по-ниските цени на терминиране, които водят до спад в приходите от взаимно свързване.

За разлика от абонатите на домашни телефони, които към деветте месеца на 2013 г. са намалели с 9,5%, в сравнение с предишната година, до 1,4 милиона, потребителите на широколентови фиксирани услуги се увеличават с 0,3% до 320 хиляди за същия период.

Слабото увеличение се дължи основно на повишаването на клиентите, които ползват оптичната инфраструктура на телекома и компенсират спада на абонатите на интернет свързаност през ADSL. Към момента Виваком покрива 570 хиляди домакинства с високоскоростна оптична връзка.

Коментар