ФХФ ще изгради уникален изследователски център

Проектът Beyond Everst цели да повиши иновационния капацитет на ФХФ и да комерсиализира на научните постижения, стана ясно на семинар в София (снимка: СУ)

Проектът Beyond Everst цели да повиши иновационния капацитет на ФХФ и да комерсиализира на научните постижения, стана ясно на семинар в София (снимка: СУ)

Факултетът по химия и фармация (ФХФ) на Софийския университет изпълнява за трета поредна година проекта Beyond Everst – FP7. Една от основните му задачи е повишаване на иновационния капацитет на ФХФ и комерсиализация на научните постижения, стана ясно на семинар в София тази седмица.

Beyond Everest цели да концентрира потенциала на ФХФ на СУ за провеждане на изследвания на световно ниво в областта на съвременните функционални материали, съобщи университетският сайт. Факултетът е водещ национален изследователски център в тази област и наскоро бе признат за образователен център от най-високо ниво, според националната ранг листа на университетите в България за всички научни направления.

В рамките на проекта във ФХФ ще бъде изграден уникален Изследователски и образователен център по функционални материали. Тази цел ще се реализира чрез близко сътрудничество с 5 водещи европейски изследователски центрове, в качеството им на партньорски организации – Техническия университет в Мюнхен (Германия), Университета Оксфорд (Великобритания), Университета в Милано (Италия), Макс Планк института за полимерни изследвания (Германия) и Висшето училище по физика и индустриална химия в Париж (Франция).

Проектът включва и разширяване на изследователската инфраструктура на Факултета, обмяна на ноу-хау и опит с партньорските организации, както и привличане и назначаване на водещи изследователи от чужбина. С цялостната изследователска дейност по проекта, факултетът ще се превърне в научно и образователно средище от световна величина и ще повиши своето присъствие в обществото и индустрията, посочват от СУ.

ФХФ вече е спечелил признание в регионален и европейски мащаб, заради своя принос в дизайна, синтеза и характеризирането на материали с определени химични, каталитични, биологични и оптични свойства. Съвременните функционални материали са област с най-голям потенциал във факултета за развитие на национално ниво, според скорошна оценка на петима независими европейски експерти в рамките на проект FP7 Everest.

Коментари по темата: „ФХФ ще изгради уникален изследователски център”

добавете коментар...

  1. Драгомир

    Само едно не разбирам. Къде намериха толкова ниска стая (като на снимката) в химическия факултет?

Коментар