Компютрите поляризират пазара на труда

Хората трябва да се обучават в умения, които се допълват от новите технологии, а не се заменят от тях, смята американският професор Дейвид Аутор от MIT

Хората трябва да се обучават в умения, които се допълват от новите технологии, а не се заменят от тях, смята американският професор Дейвид Аутор от MIT

Автоматизацията и все по-сложните компютърни системи увеличават търсенето както на високообразовани, така и на нискоквалифицирани работници по целия свят. В същото време търсенето на специалисти със средно ниво на квалификация намалява, сочи проучване на екип от Масачузетския технологичен институт (MIT).

Един от основните изводи от проучването е, че от създалата се ситуация печелят най-вече висококвалифицираните специалисти, чиито заплати растат, предаде Ройтерс. Работниците със средна и ниска квалификация се сблъскват със спад в нивото на заплащане на своя труд, твърди изследването, ръководено от проф. Дейвид Аутор.

Частично, тази промяна се обуславя от намаляващото търсене на специалисти от средно ниво, в резултат на което те са принудени да приемат предложения за по-нискоквалифицирана работа. Така конкуренцията сред тази категория работници нараства, а нивото на заплатите намалява.

Дейвид Аутор смята, че всяка дългосрочна стратегия, която използва оптимално предимствата на компютризацията, трябва да се опира на инвестиции в човешкия капитал с цел обучаване на хората в умения, които се допълват от новите технологии, а не се заменят от тях. По този начин ще бъде избегната поляризацията в професиите и заплащането на труда.

В последните години компютърните технологии започнаха да навлизат и в области, които се считаха запазени за хората – например управлението на автомобили. В други области обаче, като например медицината, има естествени бариери – някои професии там не могат да бъдат заменени от компютрите, поради нуждата от междуличностно общуване и човешки умения.

Съществена извадка от професиите, които не изискват университетски знания, а по-скоро средни умения – грамотност, способност за количествено мислене, приспособимост, умение за решаване на проблеми – ще продължат да съществуват в близките десетилетия, прогнозира Дейвид Аутор.

Някои икономисти говорят за отслабване на пазара на труда от 2000-та година насам вследствие на разрушителното влияние на компютрите. Аутор обаче смята, че съвременните лудити (протестиращи срещу механизацията на труда през 18 и 19 век) грешат. Инвестициите в компютризация в САЩ, например, намаляват при спад в търсенето на работна сила – т.е. наблюдава се обратно явление на изместването на хората от технологиите.

За американските проблеми по-скоро е виновна глобализацията, която вреди на вътрешния пазар и го променя. Макар че в дългосрочен план глобализацията и технологиите се очаква да окажат благотворно влияние на икономиката на САЩ, временните ефекти от тях могат да имат разрушително действие, смята Дейвид Аутор.

Коментар