Google ще помага в борбата с диабета

Интернет гигантът Google ще помага в борбата с диабета – заболяване, което става все по-разпространено в глобален мащаб. Нелеката задача е поверена на изследователското подразделение Life Sciences, което ще работи съвместно с френската фармацевтична компания Sanofi.

Подразделението Life Sciences бе създадено през 2013 г. с цел разработка на нови медицински уреди, които постоянно събират данни за състоянието на пациентите на болници и клиники, вкл. на диабетици. Sanofi, от друга страна, произвежда лекарства, сред които и инсулинови, съобщи SlashGear.com.

Новите устройства на Life Sciences имат постоянен достъп до интернет и връзка към специална облачна услуга, където постъпват всички събрани данни. Подобен подход позволява на лекарите да проследяват по всяко време състоянието на пациентите, вкл. на тези, които се лекуват у дома, и оперативно да реагират при усложнения.

Според специалистите на Life Sciences, телемедицината може да помогне да се избегнат лошите последствия от диабета като рак и инфаркти. Sanofi не е първият партньор на Google в тази област. Интернет гигантът вече си сътрудничи с корпорации като Novartis AG, DexCom и Biogen.

В рамките на един от проектите Google разработва умни контактни лещи със специален датчик, който оценява нивото на кръвна захар чрез анализ на слъзната течност.

Life Sciences ще се опита да създаде нова, компютъризирана екосистема за контрол на диабета и забавяне на неговото развитие. Чрез нея Google може да подобри начина на живот на болните по целия свят, които през първото полугодие на 2015 г. възлизат на 382 милиона души.

Прогнозите сочат, че след 20 години броят на страдащите от диабет ще достигне 600 милиона. Продажбите на лекарства за диабетици са донесли на Sanori около 20% от общите й приходи за 2014 г.

Коментар