Apple ще патентова OLED с вграден сензорен екран

Схема на OLED дисплея на Apple с вграден сензорен екран (източник: USPTO)

Схема на OLED дисплея на Apple с вграден сензорен екран (източник: USPTO)

Интересна заявка е подала Apple в патентното ведомство на САЩ. В документа под номер №20150331508, датиращ от май 2014 г., се описва технология за силициев OLED екран с вградени сензорен дисплей.

За основа на OLED екрана служи силициева подложка. Върху нея е монтиран масив от транзистори, едно или няколко междуслойни съединения, слоеве OLED, цветни филтри, сензорни датчици и допълнителни компоненти и схеми. Към последните се отнасят средства за защита от електростатичен разряд, комутатори и детектор, работещ в инфрачервения спектър.

Според инженерите на Apple, подобна схема позволява използване на силициев OLED с вграден сензорен екран за формиране на изображение на обекти в близко поле, сензорен вход с оптично въвеждане и дактилоскопски вход.

В определени случаи няколко сензорни датчика заедно с пиксели от екрана могат да се обединяват в групи, които се превключват от комутатори за динамична промяна на резолюцията на сензорния екран и/или дисплея.

Коментар