Интернет

Версия 100 на браузъра крие риск за много уебсайтове

Предстоящите актуализации на Chrome, Firefox и Edge до трицифрени версии могат да разстроят работата на някои интернет ресурси

По-бърз интернет = по-малко гражданска активност

Напредъкът в информационните и комуникационни технологии може да подкопае функционирането на демократичните институции

Тенденциите в интернет: оптика и гигабитови скорости

Търсенето на високоскоростни комуникации за работа, учене и забавления расте по целия свят

Какъв е смисълът на увлечението по „бавния интернет”

Напоследък се появяват все повече приложения срещу „потискащата мигновеност” на мрежата